ذهن اطفال و خاطرات

ذهن اطفال و خاطرات

کودکان نيز گاهي اتفاقاتي را به ياد مي‌آورند.به نظر روان‌شناسان، ناتواني در به يادآوردن خاطرات کودکي در بزرگسالان به دليل ناتواني حافظه …