سلیاک چیست؟

سلیاک چیست؟

سلیاک یک بیماری است که در اثر ختلال در روده به وجود می آید که می تواند ریشه های متفاوتی داشته باشد. …