جدایش شکمی چیست؟

جدایش شکمی چیست؟

دوتکه شدن ماهیچه راست یعنی ماهیچه راست شکم دچار شکاف شده و به عضلات چپ و راست تقسیم شده است. این عارضه در میان زنان باردار …