ولخرجی | مجله پزشکی دکتر سلام
6 مطلب

خرید وسواسی

وسواس برای خرید و حضور دائم در فروشگاههای مختلف می تواند خبر از  ایجاد اعتیاد شما در این زمینه بدهد تمایل شدید …