محققان مي گويند پس از كشيدن دندان و به ويژه دندان هاي عقل كه در فك پائين قرار دارند بهترين دارو براي كنترل درد استفاده از استامينوفن است.
به گزارش دکتر سلام به نقل از “ورلد نيوز “، محققان دريافتند؛ پس از كشيدن دندان و به ويژه دندان هاي عقل كه در فك پائين قرار دارند بهترين دارو براي كنترل درد استفاده از استامينوفن است.
بنابراين گزارش؛ پس از كشيدن دندان ممكن است مسكن هاي متنوعي براي بيمار تجويز شود كه به نظر مي رسد بسياري از آنها حداكثر به اندازه استامينوفن كارايي داشته باشند و با توجه به اينكه استامينوفن در بين داروهاي ضد درد مختلف عوارض نسبتاً كمتري دارند بهتر است از اين دارو در كنترل درد بيماران استفاده شود، در غير اين صورت بيمار ممكن است ناخواسته متحمل عوارض زيادي شود.
اين گزارش مي افزايد؛ برخي از مسكن ها ممكن است عوارض گوارشي زيادي داشته باشند و به ويژه اين عوارض براي كساني كه از پيش دچار اختلالات گوارشي هستند و هم چنين كساني كه سن بالاتري دارند خطرناك تر خواهد بود.
محققان توصيه مي كنند؛ در استفاده از  انواع داروهاي مسكن احتياط شود و تا جايي که ممكن از مقادير كمتري استفاده شود.