محققان دريافتند ضد التهاب هاي غير استروئيدي موسوم به NSAIDS همچنين ماده آستيل سالسيليك اسيددر آسپرين و يا ايبوپروفن مانع از بروز سرطان روده مي شوند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، يك تحقيق آمريكايي نشان داد اين داروها نه تنها خطر بروز پوليپ هاي روده بلكه احتمال بروز تومورهاي سرطاني روده را نيز كاهش مي دهند.
بنابراين گزارش، محققان تاكيد كردند بدليل عوارض جانبي متعدد اين داروها از جمله افزايش خطر بروز فشار خون بالا، افراد نبايد بدون تجويز پزشك و بطور خود سرانه و فقط براي كاهش خطر بروز سرطان روده از اين داروها مصرف كنند.
بر اساس اين گزارش، متخصصان بيمارستان مركزي ماساچوست با بررسي اطلاعات 4600 بيمار مبتلا به سرطان روده با 100 هزار فرد سالم دريافتند در بيماراني كه با داروهاي NSAIDS تحت درمان قرار گرفته بودند خطر بروز سرطان روده در آنها 15 درصد كمتر بود.