محققان می گویند : روش جدیدی را برای تولید داروها یافته اندكه می توان مقدار بسیاری زیادی دارو را ظرف مدت كوتاهی تولید كرد و به این ترتیب هزینه تولید داروها را تا حد چشمگیری كاهش داد.
به گزارش دکتر سلام، محققان معتقدند مسئله تولید داروها و هزینه های تمام شده آنها یكی از مشكلات شركت های دارویی به حساب می آید و با آنكه داروهای زیادی را می توان نام بردكه كارایی به مراتب بهتری در درمان بیماری ها دارند ، به علت هزینه زیاد ساخت آن ها نمی توان در مقیاس تجاری این داروها را تولیدكرد و به همین علت بسیاری از بیماران از داروهای مناسب بهره مند نخواهند شد.

محققان می گویند: روش های فعلی كه برای ساخت و تولید داروها استفاده می شود ، قدیمی اند و به همین علت هزینه این روش های تولید دارو زیاد است.

بررسی های جدید محققان نشان می دهد : با استفاده از نوعی ماده شیمیایی كه پایه آن عنصر رودیوم است ، می توان سرعت واكنش های شیمیایی تولید داروها را تا حد زیادی افزایش داد.

ماده شیمیایی كه پایه رودیوم دارد ، در واقع نوعی كاتالیزور است كه با افزودن مقدار یك گرم از آن، می توان ده كیلوگرم ماده دارویی تولید كرد.