primary-socialisation-1-638
چگونه می توانیم از فرزندمان یک شخص اجتماعی بسازیم و وی را در ورود به جامعه کمک کنیم و به وی در وارد شدن به این راه کمک کنیم می خواهیم یک سری راه و روش های مفید در این زمینه را برایتان شرح دهیم.

جعفر‌بای آسیب‌شناس  اظهار کرد: هدیه دادن پیاپی به کودک اورا لوس نخواهد کرد.چیزی که سبب لوس شدن او می‌شود دادن هدیه به او برای ترک یک عمل‌بد است.

وی افزود: بعضی اوقات یک مادر تازه‌کارکودکش را در آغوش نمی‌گیرد چرا‌که می ترسد بغلی شود اما اینطور نیست.

تماس فیریکی با کودک مانند در آغوش گرفتن و یا حمل کردن او جدای از لوس کردن باعث می‌شود که او احساس  آرامش و امنیت کند.

بای تصریح کرد: پس از انجام امور خود، والدین باید با انتخاب یک اسباب‌بازی به صورت اشتراکی با کودکشان بازی کرده، در کنار او قرار بگیرند طوری که فرزند آنها فرصت قرار‌گیری در آغوش والدینش را داشته باشد.

وی در پایان گفت: والدین باید بدانند توجه مثبت، عاطفه و حمایت آنها بهترین ابزار قدرتی در جهت اجتماعی کردن کودکشان است.yjc