Sensorineural-Hearing-Loss-676x381-675x380

این مشکل شنوایی با کمک سمعک و یا کاشت حلزون تا حدودی قابل درمان است اما قابل جراحی نیست می خواهیم راه حل درمانی مختلف برای آن را از زبان متخصص گوش و حلق و بینی بشنویم با ما همراه باشید!

خسرو گورابی  در پاسخ به سوال شهروندی درباره علت آهسته شنیدن صداها، اظهارداشت: این مشکل می‌تواند ناشی از کم‌شنوایی حسی عصبی باشد، وقتی حلزون یا عصب شنوایی که سیگنال‌های جمع‌آوری شده توسط حلزون را به مغز می‌رساند، آسیب ببیند، کم‌شنوایی حسی عصبی رخ می‌دهد که این عارضه ممکن است موجب شود تا همه صداها آهسته‌تر به گوش برسد.

وی افزود: مبتلایان به کم‌شنوایی حسی عصبی ممکن است با صدای بلند صحبت کنند و در محیط پر صدا دچار مشکل شوند.

* نقش سمعک در درمان کم شنوایی حسی‌ عصبی

این شنوایی شناس، ادامه داد: سمعک می‌تواند به مبتلایان کمک کند تا بهتر بشنود ولی ممکن است عدم وضوح صدا وجود داشته باشد که ممکن است فرد را ناراحت کند.

البته این مشکل همیشه از سمعک نیست و ماهیت این نوع کم‌شنوایی غالباً مشکل‌ساز است.

* کم‌شنوایی حسی عصبی غیرقابل جراحی است

رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران، تصریح کرد: کم‌شنوایی حسی عصبی غیرقابل جراحی است همچنین اگر کم‌شنوایی یک گوش بسیار شدید باشد ممکن است کاشت حلزون صورت گیرد و در واقع نوع پیشرفته‌ای از سمعک است.

وی خاطرنشان کرد: کم‌شنوایی عصبی حسی به راحتی قابل درمان نیست اما خوشبختانه این نوع کم‌شنوایی به طور کامل شنوایی را از بین نمی‌برد به گونه‌ای که سمعک می‌تواند آن را جبران کند.فارس