دانشمندان كانادايي موفق شدند واكسن ضد پريشاني و حواس پرتي را در افراد آزمايش كنند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري يان وكس، دانشمندان كانادايي توانستند مراحل كيلنيكي آزمايش واكسن حواس پرتي اسكروز را به طور متناوب به پايان برسانند.
اين گزارش مي افزايد: محققان كانادايي اعلام كردند اجراي واكسن موجب امنيت شده و تعثيرات مثبت را از جمله مصونيت در سيستم بدني و مغزي در بيماران در مقابل حواس پرتي  خواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد: شرح اين خبر در مجله نيوز ولگو نيز منتشر شده است.