دکتر سلام: مقاومت دارويي در برابر ويروس TB در جهان، رو به افزايش است.

به نقل از پايگاه خبري رويترز:  TB يکي از عفونت هاي فرصت طلب اصلي است که بيماران مبتلا به ايدز را از پاي در مي آورد. مقاومت دارويي در برابر TB، که درمان اين بيماري را مشکل مي سازد، زماني اتفاق مي افتد که درمان به صورت کامل و درست انجام نشود.
مطالعات اخير نشان مي دهد مقاومت دارويي در برابر ويروس TB بيشتر از آنچه که قبلا تخمين زده مي شد، است و هند، چين و روسيه نيمي از اين جمعيت را تشکيل مي دهد.
بنابر اين گزارش، محققان از سازمان بهداشت جهاني (WHO) و مرکز کنترل و پيشگيري بيماري ها (CDC) در ايالات متحده که بررسي ها را در 79 کشور جهان تحت کنترل دارند، 424 هزار نوع مقاومت دارويي در برابر ويروس TB را در سال 2004 اعلام کرده و اين در حالي است که نخستين آمار در مورد مقاومت دارويي TB، سيصد هزار نمونه در سال بود.
همچنين، شيوع بالاي مقاومت دارويي در برابر TB، با رشد HIV مطابق است که بيشترين آمار در اروپاي شرقي و آسياي مرکزي گزارش شده است.