محققان توانستند نوعي روش واكسيناسيون استنشاقي براي بيماري سياه زخم ابداع كنند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي(SCIENCEDAILY)، محققان دانشگاه ميشيگان نوعي روش جديد واكسيناسيون بيماري سياه زخم ابداع كرده اند كه در اين روش به جاي 6 ماه تزريق واكسن اين بيماري، قطرات بسيار ريز حاوي پروتئين باسيلويس آنتراسيس ( Bacillus anthracis )به روش استنشاقي وارد بدن مي شود.
براساس اين گزارش، محققان واكسني ساخته اند كه حاوي قطرات بسيار ريز 300ـ200 نانومتري (يعني يك ميليون بار كوچكتر از يك قطره يك ميليمتري) مي باشد و با استنشاق اين ذرات ريز مي توان فرد را نسبت به بيماري سياه زخم واكسينه كرد.
بر اساس اين گزارش، ايمني ايجاد شده در مقابل سياه زخم با روش جديد، 10 بار قوي تر از روشهاي قديمي است و مدت ايمني نيز در اين روش افزايش يافته است.
همچنين، اين تحقيقات نشان مي دهد كه واكسن استنشاقي سياه زخم عارضه جانبي خاصي ندارد و به راحتي مي توان آن را در افراد مختلف تجويز نمود.
گفتني است، سياه زخم يكي از بيماري هاي معروف عفوني است كه در گروه بيماري هاي استفاده شده در برنامه هاي بيوتروريسم نيز قرار دارد و انتقال آن از راه تنفس ذرات آلوده به اين ميكروب صورت مي گيرد.