m_jmn05133fa
به تازگی محققین در درمان سرطان به کشفیات تازه ای دست یافته اند و از واکسن مالاریا در این زمینه کمک گرفته اند این واکسن می تواند جان بسیاری از زنان را از مرگ حتمی در برابر سرطان نجات دهد

به هنگام تغییر و تحول از تنها تعداد کمی از سلول‌های چندین پوند اندام درفاصله چند ماه، دانشمندان مشکوک شدند که جفت می‌تواند سرنخ‌هایی برای شناخت و در نهایت شکست سرطان داشته باشد.حالا در حال انجام تحقیقات برای یک واکسن مالاریا ناخواسته یکی از اسرار نوید بخش از آن کشف شد که دارای نیرویی بالقوه برای پیشرفت در درمان این بیماری کشنده است.
دانشمندان دانشگاه کپنهاگ کشف آنها وقتی اتقاق افتاده بود که در حال آزمایش یک واکسن ضد مالاریا برای زنان بارداربودند، آن آزمایش نشان می‌داد کربوهیدرات انگل مالاریا خود را به جفت متصل میکند شبیه آنچه که در سلول‌های سرطانی یافت شده که موجب رشد آنها میشود.دانشمندان در آزمایشگاه پروتیینی که انگل مالاریا از آن استفاده می‌کند تا به جفت متصل شود را بازسازی و سپس آن را با یک سم  ترکیب کردند .
این یک ترکیب مرگبار برای تومورها است .پروتیین به همراه سم نیز سلول‌های سرطانی را می بیند و به سمتشان  کشیده می شود. در اینجا خود را به آنها متصل میکند است و پس از جذب سم خود را در داخل سلول آزاد میکند و سلول های سرطانی  رانابود می سازد.
علی سالنتی از دانشکده بهداشت و علوم پزشکی در دانشگاه کپنهاگ می‌گوید :”ما عملکرد کربوهیدرات را بررسی کردیم ، در جفت این کار کمک می‌کند رشد سریع حاصل شود .آزمایش‌های ما نشان داد که در اینجا هم وضع به همین منوال است که درتومورهای سرطان .است ما انگل مالاریا را با سلولهای سرطانی ترکیب کردیم و انگل در واکنش به سلول‌های سرطانی گویی که یک جفت بودند و انگل خود را به آنها متصل کرد .”
سالنتی با دانشمندان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا به عنوان بخشی از تحقیق همکاری کرد، این دو گروه شروع به آزمایش هزاران نمونه از سرطان کردند.نتایج نشان داد که پروتیین مالاریا به بیش از ۹۰درصد از همه انواع تومور حمله خواهد کرد.
این روش در هر دو کشت های سلولی و در موش مشاهده شد. محققان دریافتند که در موش مبتلا به لنفوم غیر هوچکین، تومورهای موش درمان شده به حدود یک چهارم اندازه تومورموشی که درمان نشده منقبض شده بودند.
تومورها هم در دو موش از شش موش مبتلا به سرطان پروستات یک ماه پس از اولین دوز داروناپدید شدند. پنج موش ازهر شش موش درمان شده با سرطان استخوان متاستاتیک پس از تقریبا هشت هفته زنده بودند در حالی که هیچ یک از گروه شاهد (گروه بدون درمان )جان سالم به درنبردند.
با این نتایج نوید بخش ، محققان در حال حاضر به آزمایشات انسانی چشم دوخته اند که می‌گویند حداقل چهار سال طول می کشد.این رویکرد برای زنان باردار نامناسب  است ، اما با این حال، چون اگر پروتیین  را طوری هدایت و  مدیریت کنند  که خود را به طورعادی به جفت متصل کند  سم  میتواند آن را بکشد ، به همان شیوه تومور نیز برای اتصال به جفت در بسیاری حالت ها میتواند این اشتباه را مرتکب شود و تومور نیز نابود شود.