يك پزشك و متخصص طب گياهي همدان گفت: جايگاه علمي داروهاي گياهي با تحقيقات، آناليز و پژوهش‌هاي گسترده در خصوص اين گياهان نهادينه مي‌شود.
سيد “اميرحسين خسروي” يكي از نوادگان شادروان سيد “خسرو خسروي” از طبيبان گياهي قديمي همدان روز سه‌شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت:
تحقيقات علمي روي هريك از داروهاي گياهي موجب بهره‌برداري بهينه از اين مخزن ارزشمند طبيعي مي‌شود.

وي كه در غرفه “حكيم‌خانه” نمايشگاه مفاخر و مشاهير همدان به طبابت مشغول است ، افزود: تحقيقات علمي وزارت بهداشت و درمان و همچنين ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت صاحبنظران و افراد داراي صلاحيت علمي و عملي بسياري از موانع موجود را برطرف مي‌كند.

وي اظهار داشت: باتوجه به وجود منابع غني داروهاي گياهي ايران و به خصوص استان همدان در زمينه استفاده‌هاي كاربردي از اين داروها در جهان بسيار عقب است.

خسروي بيان كرد: داروهاي گياهي در صورت تجويز ار سوي افراد با صلاحيت داراي عوارض بسيار اندك در برابر داروهاي شيميايي هستند.

وي همچنين گفت: تاليف‌هاي خطي از “ميرزا علي‌خان همداني”، ” يوسفي”، “طب اكبر”، “طب سنتي سينا” “گياهان دارويي” و كتاب “قانون” بوعلي سينا و همچنين تجربه عملي پشتوانه علمي طبيبان سنتي استان است.

وي اظهار داشت: در اين غرفه داروهاي گياهي افزون بر معرفي و نمايش براي بيماران تجويزهاي پزشكي انجام مي‌شود.

خانواده خسروي بيش از ‪ ۱۳۰‬سال سابقه طبابت سنتي و گياهي در همدان دارند.

اين نمايشگاه از يكشنبه گذشته در محل آرامگاه بوعلي سيناي همدان در آستانه برگزاري همايش پاسداشت حكيم هزاره‌ها به مدت يك هفته بر پا است.