گروهی از دانشمندان آمریکایی کشف کردند که سیستم ایمنی بدن می تواند به کمک یک واکسن جدید با پروتئین “تو” که نقش مهمی در توسعه بیماری آلزایمر دارد، مقابله کند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از مهر، محققان مدرسه پزشکی دانشگاه نیویورک که نتایج بررسی های خود را در تازه ترین شماره The Journal of Neuroscience منتشر کرده اند، با این کشف موفق شدند در موش ها واکسنی را مورد آزمایش قرار دهند.

این واکسن در مقابل ناهنجاری های ایجاد شده در مراکز مغزی حافظه توسط پروتئین “تو” (tau) با موفقیت عمل کرد.

پروتئین tau در حالت طبیعی عملکرد مهمی در انتقال مواد به داخل نورون ها و محافظت از ساختار آنها به عهده دارد.

در این تحقیق موش هایی تولید شد که از آغاز زندگی خود به میزان غیر طبیعی پروتئین tau تولید می کردند. سپس این دانشمندان کشف کردند که میزان غیرطبیعی این پروتئین در داخل سلولها مانع توسعه درمان می شود.

این محققان در بررسی های خود از بخش های ناهنجار پروتئین استفاده کردند. در این آزمایشات مشاهده شد که آنتی بادی های تولید شده توسط واکسن با پروتئین های tau پیوند برقرار می کنند و باعث شکستگی آنها می شود.

موش های درمان شده با این واکسن توانایی های حرکتی نسبتا متعادلی را پس از چندماه نشان دادند، بطوری که پس از این درمان موش ها توانستند به راحتی غذا بخورند و حرکت کنند.

هرچند در این موش ها توانایی های ادارکی در زمان کوتاه مشاهده نشد، اما پس از هشت ماه این حیوانات توانستند کاهش های ادارکی خود را تاحدودی جبران کنند.
این دانشمندان امیدوارند بتوانند از این واکسن در درمان بیماری آلزایمر استفاده کنند.