اسپانيا واكسن ضد سرطان رحم را از ماه سپتامبر در سراسر اين كشور توزيع مي‌كند.
روزنامه لاوانگوارديا چاپ مادريد  با انتشار اين خبر افزود: طي ماه آينده وزارت بهداشت و دولتهاي محلي ايالتهاي اسپانيا درباره قرار دادن واكسن جديد در برنامه واكسيناسيون كودكان هم تصميم مي‌گيرند.

شوراي وزيران اسپانيا روز جمعه نگاه مثبت خود را به تصويب استفاده واكسن جديد “گارداسيل” از سوي آژانس دارويي اسپانيا متعلق به وزارت بهداشت اين كشور اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش، در نشست ماه اكتبر وزير بهداشت اسپانيا با مشاوران بهداشتي دولتهاي محلي پيشنهاد قرار دادن واكسن در برنامه واكسناسيون مطرح خواهد شد.

سرطان رحم به عنوان پنجمين سرطان شايع در بين زنان اسپانيايي است.

بر اساس آمار منتشره، اين كشور با سالي حدود دو هزار و ‪ ۱۰۰‬مورد سرطان رحم مواجه است و در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي ‪ ۵۹۴‬زن اسپانيايي بر اثر ابتلاي به آن جان خود را از دست دادند.

در جهان نيز سالي حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر به اين نوع سرطان مبتلا مي‌شوند كه از اين تعداد ‪ ۲۸۰‬هزار نفر جان خود را از دست مي‌دهند كه ‪ ۱۵‬هزار نفر از آنان زنان اروپايي هستند.

ويروسي كه به سرطان رحم منجر مي‌شود در سنين ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬سالگي انتقال مي‌يابد و افزايش سن نيز خطر (ريسك) ابتلا به آن را افزايش مي‌دهد.