change-your-eating-habits-for-HCG-diet-and-weight-loss
 بهتر است سبک زندگی و عادات غذایی تان به خاطر حضور مداوم در اینترنت تغییر نکند و مراقبت در این زمینه را فراموش نکنید و، چون حضور دائم در این فضاها می تواند روی تغذیه  تاثیرگذار باشد
فضای مجازی و پیشرفت تکنولو‍‍ژی یکی از علل تغییر عادات غذایی افراد در جامعه است.
مجید حاجی فرجی رئیس انستیتو تغذیه در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص عواملی که باعث تغییر عادات غذایی جامعه شده است، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل، عامل اجتماعی است، وقتی جامعه صنعتی و توسعه یافته می‌شود، رفتار و سبک زندگی مردم تغییر پیدا می‌کند، به طور مثال بدخوری به وجود می‌آید و زمان‌های غذا خوردن به طور نامنظمی تغییر پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: مردم به غذاهای آماده روی می‌آورند، زیرا که وقت کمتری برای تهیه غذاهای سنتی دارند. عامل دیگر کاهش فعالیت فیزیکی است که بسیار حائز اهمیت است.
حاجی فرجی با اشاره به افزایش استفاده از فضای مجازی اظهار کرد: الگو گرفتن از رفتارهای غذایی در فضای مجازی می‌تواند به صورت ناخودآگاه انجام شود لذا باید مراقب شکل‌گیری عادت غذایی خود باشیم. این عامل به ویژه در دهه‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته اثرگذار بوده تا آنجا که بر کودکان و نوجوانان نیز تأثیر زیادی داشته است.
وی افزود: مانند سایر عادات و الگوهایی که بدون فکر تقلید می‌شوند، عادات غذایی نیز همین طور است.