مركز علمي تحقيقاتي گياهان دارويي، معطر و ادويه‌اي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد روز يكشنبه راه‌اندازي و به بهره‌برداري رسيد.
مسوول مركز گياهان دارويي و معطر دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد گفت: اين مركز وابسته به شبكه ملي گياهان دارويي ايران مي‌باشدكه با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي راه‌اندازي شده است.

” عبدالله قاسمي” در گفت وگو با ايرنا افزود:در اين مركز آزمايشگاه ، دستگاههاي مختلف عصاره‌گيري شامل ” سوگسيله” ،” روتاري “، عصاره‌گيري در خلا و اتاقك رشد و كشت بافت گاهيان دارويي تجهيز شده است.

به گفته وي،اين آزمايشگاه مجهز به ژرمنياتور، هودبيولوژيكي، انكورباتور و دستگاه اندازه‌گيري فتوسنتز و كلروفيل مترو مي‌باشد.

وي تصريح كرد: دانشجويان و محققان با امكان استفاده از مزرعه و گلخانه تحقيقاتي‌وبهره‌گيري‌ازامكانات‌اين مركز مي‌توانند درزمينه گياهان دارويي،معطر و ادويه‌اي اقدام به تهيه پايان‌نامه‌هاي خود در اين زمينه كنند.

مسوول مركز گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد افزود: اين مركز در هفت محور تحقيقاتي شامل فتو شيميايي، اكولوژي، به نژادي،اكولوژي بذر،كشت بافت، بررسي اثرات ضدميكروبي و ضدانگلي و بررسي دانش بومي اقدام مختلف ايراني درخصوص كاربرد گياهان دارويي در درمان و تغذيه انسان و دام فعال خواهد بود.

به گزارش ايرنا،تاكنون ‪ ۹۶‬گونه گياهي بومي و خاص اين استان شناسايي شده و اين گونه‌هاي گياهي انحصاري استان هستند و محل رويش آنها در چهارمحال و بختياري مي‌باشد و برخي از اين گونه‌ها منحصر به فرد مي‌باشند.

در حال حاضر يك هزار و ‪ ۳۰۰‬گونه گياهي با پنج هزار و ‪ ۴۷‬نمونه جمع‌آوري و نگهداري مي‌شود كه اين تعداد گونه‌هاي گياهي در ‪ ۸۷‬تيره و چهار هزار و ‪۷۴۰‬ جنس طبقه‌بندي و تقسيم‌بندي شده و بيش از ‪ ۶۰‬گونه گياهان دارويي‌در چهارمحال و بختياري وجود دارد و برخي از اين گونه‌ها مختص استان مي‌باشد.