brain-size-by-race-liberal1

آیا اندازه مغر در آی کیوی افراد تاثیر گذار است و خانم ها و آقایان در میزان آی کیو با هم متفاوت هستند؟حجم مغز چه میزان در این زمینه نقش دارد با برخی بررسی ها به نتایج جالبی در این زمینه دست یافته ایم

آنالیز جدید نشان می‌دهد که داشتن مغز بزرگ تضمین‌کنده یک آی کیوی بیش از حد نیست.

 محققان با بررسی 148 مطالعه که شامل بیش از 8 هزار نفر بود دریافتند که تنها رابطه‌ای ضعیف بین اندازه مغز و آی کیو وجود دارد.

مؤلف بازبینی، جیکوب پیشنیگ، از مؤسسه روان‌شناسی کاربردیِ دانشگاه وین در اتریش گفت: «ارتباط مشاهده شده حاضر تنها به این معنی است که حجم مغز تنها نقش کوچکی در توضیح عملکرد در آزمون آی کیوی انسان دارد. اگرچه پیوند خاصی قابل مشاهده است، به نظر می‌رسد که حجم مغز در عمل ارتباط کمی داشته باشد.»

وی در یک نشست خبری دانشگاهی توضیح داد: «در عوض، به نظر می‌رسد که ساختار و تمامیت مغز به عنوان اساس زیست‌شناختی آی‌کیو مهم‌تر باشند.»

محققان متوجه شدند که مردان مغز بزرگ‌تری نسبت به زنان دارند اما در آی‌کیوی کلی بین دو جنس هیچ تفاوتی وجود نداشت.

این تحقیق روز 9 اکتبر به صورت آنلاین در ژورنال نوروساینس و بازبینی‌های زیست‌رفتاری منتشر شد.