images

وقتی فرد دستخوش هیجان می شود غالبا نمی تواند امور و رویدادهایی را که در پیرامون او رخ می دهند ادراک کند چنانکه وقتی در یک درگیری و در حالت خشم دستش بریده می شود متوجه آن نمی گردد. فقط زمانی احساس درد و سوزش می کند که خشمش فرو بنشیند. همین امر درباره شاگردانی پیش می آید که در جلسه امتحان دچار ترس و نگرانی می شوند متوجه دستورهای کتبی و شفاهی امتحانی نیز نمی گردند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد