56c03e2fbfada

قبل از خوابیدن بهتر است از انواع تکنولوژی های روزمره فاصله بگیرید و هیچگونه وسیله الکتریکی هوشمندی با خود به اتاق خواب نبرید به خاطر سلامتی اطرافیان و فرزندانتان آن ها را از این کار منع کنید

اگر گوشی هوشمند خود را با خود به رختخواب می‌برید و قبل از خوابیدن سری به آن می‌زنید، خوابیدن خود را به خطر انداخته‌اید.

بنیاد ملی خواب این راه حل‌ها را پیشنهاد می‌کند:

•    با وسوسه چک کردن گوشی هنگام خواب مبارزه کنید. سرک کشیدن در گوشی درست قبل از خواب موجب ایجاد استرس و همچنین انرژی بیش از حد می‌شود.

•    هنگام خواب، گوشی را دورتر از تخت خوابتان در جائیکه در دسترس نباشد وحتی ترجیحاً در اتاق دیگری قرار دهید. نور، وزوز گوشی و بوق زدن آن در خوابیدن شما اختلال ایجاد می‌کند.

•    حداقل یک ساعت قبل از خواب، حکومت نظامی تکنولوژی اعلام کنید.

•    از ساعت واقعی برای زنگ بیدار باش صبحگاهی استفاده کنید تا دیگر نیازی به استفاده از گوشی تلفن نداشته باشید.

مدیسن نت