34f1afd

بر اساس تحقیقات مختلف روی خواب افراد متوجه شدیم خواب شبانه تاثیرات مستقیمی روی عملکرد ذهن افراد مختلف میگذارد می خواهیم با انواع این آسیب ها آشنا شویم با ما همراه باشید و به اطلاعاتتان در این مورد بیافزایید

محققان به تازگی دست به تحقیقاتی بر روی افراد با الگوهای خواب متفاوت زده اند و در این راستا آنها را از خواب کامل شبانه محروم ساختند. افراد شرکت کننده در این آزمایش به سه گروه تقسیم شدند. برخی از این افراد خواب شبانه کامل داشته و برخی نیز ساعات خواب خود را محدود ساخته و گروه سوم نیز تا جایی که می توانند نمی خوابیدند.

بعد از مدتی عملکرد افرادی که از خواب تا حدودی محروم شده بودند مانند کسانی بود که دو شبانه روز را به طور کامل بدون هیچ خوابی سپری کرده بودند. تنها تفاوت آنها در این بود که گروه اول از کاهش عملکرد خود بی خبر بودند.

در طول این تحقیق محققان به معادل های غیر معمولی دست یافتند. یکی از آنها این بود که تنها 6 ساعت خواب در دو هفته دست کمی از سپری کردن دو روز بدون هیچ خوابی نداشت.

گروهی از پژوهشگران از دانشگاه واشنگتن برای انجام این تحقیق به شرکت کنندگان یک تکلیف ساده دادند. آنها باید ساعات مشخصی را می خوابیدند و سپس بیدار شده و یک نظر سنجی را پر کرده و به انجام چند آزمایش فیزیکی روی می آوردند. در طول این تحقیق محققان به معادل های غیر معمولی دست یافتند. یکی از آنها این بود که تنها 6 ساعت خواب در دو هفته دست کمی از سپری کردن دو روز بدون هیچ خوابی نداشت.

48 نفر در این آزمایش دو هفته ای شرکت داشتند و برخی از افراد گروه خواب کافی شبانه داشته و برخی دیگر نیز تنها 4 تا 6 ساعت در شبانه روز می خوابیدند. اعضای گروه دوم مورد یک آزمایش سه روزه قرار گرفتند که در طی آن اصلا نمی توانستند بخوابند. در طول مدت آزمایش، محققان با نگاهی به الگوهای مغز افراد و بررسی پرسش نامه آنها مبنی بر چگونگی حالشان به اندازه گیری زمان پاسخ داوطلبان پرداختند.

نتیجه مستقل به دست آمده از این تحقیق این بود که از دست دادن حتی کمی از خواب شب نیز می تواند بر روی احوالات افراد اثرات عمده ای داشته باشد. بر اساس این محققان، کاهش ساعات خواب شبانه به 6 ساعت یا کم تر عملکرد شناختی را به نحوی مختل می سازد که معادل دو شب کامل محرومیت از خواب است. از دست دادن یک یا دو ساعت از خواب شبانه در طول یک هفته تاثیری معادل با دو شبانه روز کامل بدون هیچ خوابی بر روی بدن خواهد گذاشت.سپید

gizmodo