93159580-full

چنانچه محققان اسکاتلندی در تحقیق اخیر خود موفق شوند، خواهند توانست تحولی را در درمان  دیابت  نوع 1 بوجودآورند، آنها می خواهند با تکنیکهای بسیار حساس آزمایش خون، افراد در معرض خطر ابتلا به عوارض جانبی دیابت را شناسایی کنند. این مطالعه میتواند روش درمان این بیماری را تغییر دهد زیرا در حال حاضر روشی  برای پیش بینی عوارض  دیابت بدنبال تشخیص دیابت نوع 1 وجود ندارد.

چنانچه تحقیقات دراین زمینه با موفقیت همراه باشد افراد در معرض خطر عوارض دیابت را می توان درمراحل اولیه شناسایی و درمان نمود.

پرفسور Colhounاز دانشگاه  Dundeeمی گوید: امید به زندگی درافراد مبتلا به دیابت نوع 1 درحال بهبود است وعوارض و مشکلات این بیماری کاهش یافته است اما هنوز هم بیماران مبتلا به دیابت  1 مستعد عوارض این بیماری هستند.

 محققان بر تلاش بر کاهش تأثیرات دیابت وعوارض آن تمرکز کردند، آنها به بررسی علل بروز عوارض  در برخی افراد و شناسایی افراد در معرض خطر پرداختند.

 هنوز دلیل دقیق ابتلا افراد به دیابت نوع 1 مشخص نیست، تا همین اواخر، تصور می شد  افراد مبتلا  به دیابت نوع 1 همه ی سلولهای بتای خود را از دستداده اند، اما دانشمندان دریافتند بخش بزرگی ازاین افراد، هنوز هم دارای مقادیر اندکی سلول بتا در پانکراس خود هستند.

 دکتر Colhounمی افزاید: این موضوع امید زیادی را برای بیماران بوجود آورده است، این به معنای امکان درک بهتر دیابت نوع 1 و چگونگی بهبود درمان است.این کارآزمایی ها برای پیش بینی سرمایه گذاری منابع در زمینه های خاص پژوهشی و کاهش بار بیماری دیابت بر افراد مهم است.

دکتر Colhounمی گوید: هنوز راه زیادی مانده است تا به مرحله ای برسیم  که دیابت نوع 1 هیچ تأثیری بر امید به زندگی بیماران  نگذارد. در این تحقیق از 6000 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 ثبت نام شده است  که حدود یک سوم افراد مبتلا به دیابت دراسکاتلند می باشند.

منبع : http://diabetestma.org