images

وقتی می گوییم شخصی دارای خطر ژنتیکی ابتلا به افسردگی است در واقع او چه چیزی به ارث برده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در این زمینه موارد متعددی قابل ذکرند زیرا بین کسانی که به افسردگی مبتلا می شوند و آنهایی که به افسردگی دچار نمی شوند تفاوت های بیولوژیکی زیادی وجود دارد. افراد مبتلا به افسردگی به لحاظ انتقال دهنده های عصبی مغزشان به خصوص از نظر سروتونین از آنهایی که به افسردگی به لحاظ انتقال دهنده های عصبی مغزشان به خصوص از نظر سروتونین از آنهایی که به افسردگی مبتلا نیستند متفاوتند. هم چنین بخش هایی از مغز آنها نیز رشد یافته تر و فعال تر است و این اشخاص از لحاظ الگوهای رویاپردازی و خواب با کسانی که احساس افسردگی نمی کنند متفاوتند. تا به این لحظه به درستی نمی دانیم که ایا این تفاوت های بیولوژیکی واقعا باعث ایجاد افسردگی می شوند یا آن که این تفاوت ها نتیجه فرایند بیولوژیک دیگری هستند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد