images

بین والدینی که فرزندان خود را مورد سوء استفاده جسمانی قرار می دهند و والدینی که از فرزندان خود غفلت می کنند تفاوت هایی نیز وجود دارد. یکی از بزرگترین تفاوت هایی که بین این دو دسته از والدین وجود دارد این  است که عده کثیری از والدینی که از فرزندان خود غفلت می کنند مادران جوان و فاقعد همسری هستند که در فقر به سر می برند. بسیاری از پژوهش های صورت گرفته درباره بی توجهی به کودکان روی کودکانی انجام شده است که بنا به دلایلی مورد توجه مسئولان دولتی قرار گرفته ا ند. ممکن است به علت غفلت این قبیل کودکان را از خانه اصلی شان خارج سازند یا آن که ممکن است خانواده تحت نظارت یک نهاد دولتی قرار گیرد تا آن که فرزندان بار دیگر مورد غفلت و بی توجهی واقع نشوند. ممکن است در مقایسه با والدین فقیر والدینی که از فرزندان خود غفلت کرده اند اما ثروتمند هستند کمتر تحت نظارت مسئولان دولتی قرار بگیرند و احتمال کمتری وجود دارد که فرزندانشان از آنها گرفته شوند. والد ثروتمندی که فرزند خود را به تنهایی در خانه می گذارند تا پایان هفته خود را به اسکی بپردازد ممکن است نظر مسئولان دولتی را جلب نکند اما فرزند چنین والدی درست مانند فرزند یک والد فقیر مورد بی توجهی قرار گرفته است.
برعکس سوء استفاده جسمانی همه طبقات اجتماعی را در بر می گیرد. ممکن است این نوع سوء استفاده بیشتر از غفلت از کودک مورد توجه مسئولان دولتی واقع شود به این دلیل که آثار جسمانی بیشتری از قبیل کبودی یا شکستگی استخوان از آن به جا می ماند. به همین دلیل است که این نوع سوء استفاده چه والد ثروتمند باشد و چه فقیر به احتمال زیاد مورد توجه قرار می گیرد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد