index

همان طوری که قبلا اشاره کردم برای زنان وجود روابط صمیمانه و عاطفی اهمیت زیادی دارد زنانی که می توانند حداقل به یک نفر اعتماد کنند و احساسات خود را با او در میان بگذارند در مقایسه با زنانی که چنین فرد محرم رازی را در اختیار ندارند بسیار کمتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند. این فرد محرم راز می تواند هر فردی باشد چنین فردی می تواند دوست یکی از اعضای فامیل، پدر، مادر، فرزند بزرگتر، محبوب یا همسر زن باشد. آنچه مهم است این است که این فرد می تواند در مواقع لازم به خصوص در مواقع استرس زا برای او آرامش، اطمینان و حمایت فراهم کند. در جامعه ما چنین فردی در درجه اول شریک زندگی یا همسر زن است. رابطه رومانتیک  ایده ال به تدریج دوستی را هم در برگرفته است.
به طور کلی در امر حمایت عاطفی مردان به خوبی زنان نیستند. مردان بر حل مشکل تمرکز دارند و از دست زنانی که نیاز دارند بدون رسیدن به راه حل در مورد مشکل با جزئیات هر چه تمام تر صحبت کنند خسته می شوند. اعضای هر دو جنس تمایل دارند که در مواقع استرس و گرفتاری با زنی به گفتگو بنشینند. بنابراین به طور کلی هر گاه پای کمبودی در حمایت عاطفی در میان باشد زن دست به عمل می زند. به عبارت دیگر او به شریک زندگی خود حمایت عاطفی بیشتری می دهد اما از طرف او چنان حمایتی را دریافت نمی کند. مردی که تنها منبع حمایت عاطفی از همسرش است به اندازه کافی از او حمایت به عمل نمی آورد. در نتیجه زن مجبور می شود برای جبران این کسری حمایت به افراد محرم راز دیگری رو بیاورد. در جامعه ای که مدام در تحول و جابه جایی است ممکن است دوستان و خانواده در دسترس نباشند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد