7-2

یک رابطه ی عاطفی در بین زن و مرد ، مهم ترین اصل رابطه زناشویی است. کسانی که رابطه ی عاطفی قوی تری دارند ، در زندگی زناشویی بسیار موفق تر از دیگران اند. یکی از مهم ترین اصول داشتن یک رابطه ی پایدار از نظر عاطفی ، ارتباط کلامی بین زن و مرد است. در این مطلب نکات مهمی را برای مردان آماده کرده ایم که دانستن آنها خالی از لطف نیست.

چند توصیه به آقایان:
اگر می خواهید همسرتان همواره زنی با طراوت و سرزنده و مادری سنجیده و مهربان باشد تصور نکنید که مجبورید بهای سنگینی را برای حصول این نتیجه بپردازید. فقط کافیست روزانه دقایقی به دقت به حرفهای او گوش فرا دهید.دراین شرائط طبیعی ترین کاری که او خواهد کرد همان صحبت کردن است. دراین مواقع برای اینکه همسرتان احساس کند که مورد پذیرش بیشتری است، بهتر است چند توصیه زیر را رعایت کنید:١. وقتی احساس می کنید همسرتان ناراحت است، منتظر حرف زدن او نمانید . اگر شما آغاز گر حرف باشید، ۵۰ درصد ناراحتی اش را از بین می برید.

٢. وقتی به او اجازه صحبت می دهید، بدانید ناراحت شدن از اینکه او چر ا ناراحت است.

٣. از قطع کردن سخن او اجتناب کنید.

۴. وقتی نمی دانید که چه بگویید، حرفی نزنید. اگر نمی توانید حرف مثبتی بزنید و یا اگر نمی توانید جانب احترام را بگیرید، ساکت بمانید.

۵. اگر همسرتان قصد صحبت نداشت با طرح سوال او را به صحبت تشویق کنید.

۶. احساسات او را اصلاح نکنید و در مقام داوری برنیایید.

٧. تا حد امکان آرامش خود را حفظ کنید. واکنش نشان ندهید چرا که اگر حتی برای لحظه ای کنترل خود را از دست بدهید، بازنده می شوید.