نتایج مطالعات نشان می دهد بیمارانی که اخیرا دچار سکته مغزی شده اند و داروهای کاهش کلسترول خون موسوم به استاتین را مصرف می کنند در خطر خونریزی مغزی قرار دارند.
به گزارش دکتر سلام: به نقل از نشریه Neurology، افرادی که مبتلا به سکته مغزی شده اند و داروهای استاتین را مصرف می کنند، در معرض خونریزی مغزی قرار دارند اما این داروها می تواند حملات قلبی را در این افراد کاهش دهد.
به گفته محققان، این داروها حدود 16 درصدخطر ابتلا به سکته مغزی مجدد را در بیماران کاهش می دهد اما همین داروها منجر به افزایش خطر خونریزی مغزی نیز خواهد شد.
طی مطالعاتی که محققان هلندی بر روی چهار هزار و 731 بیمار که 67 درصد آنها با کاهش جریان خون در مغز، 31 درصد با حملات موقت کم خونی و دو درصد با سکته مغزی مواجه بودند و داروهای استاتین را مصرف می کردند، مشخص شد این داروها حدود 68 درصد خطر خونریزی را افزایش می دهد.
البته این خطر در مردان حدود 79 درصد است و این خطر در افرادی که قبلا با سکته مغزی مواجه بوده اند حدود پنج برابر بیشتر است و پزشکان این داروها را اصلا برای این بیماران سفارش نمی کنند.