770

دیدگاه آدمهای خلاق مثل دیدگاههای انسانهای معمولی نیست نگاه آنها بسیار متفاوت تر از نگاههای ما است پس باید این را بدانیم که تفاوت رفتارها آنها نیز به گونه دیگری است. آنها کارهایی انجام میدهند که در هر موردی که باشد خلاقیت دارند با اینکه همه استعدادها در یک انسان یافت نمیشود ولی بیشتر آنها دارای مشخصات برابری هستند

 

1-انسان های خلاق به دنبال پاسخ پرسش ها هستند

انسان های بسیار خلاق طبیعت کنجکاوی دارند. آنها به همین سادگی چیزها را همانطور که است قبول نمی کنند. می خواهند سر در بیاورند که همه چیز چطور کار می کند و یا چرا چیزها اتفاق می افتد. آنها بدنبال پاسخ برای برآورده کردن حس کنجکاوی شان هستند و سخت تلاش می کنند تا موضوع را درک کنند تا زمانیکه این اعتماد بنفس را بدست آورند که آن موضوع را دیگر خوب درک کرده اند.

2- انسان های خلاق خود محور هستند

انسان های بسیار خلاق مطمئنا می توانند پیشاپیش برنامه ریزی کنند, اما از اینکه برنامه شان را تغییر بدهند واهمه ای ندارند. می توانند در هر زمانی خود محور باشند. ممکن است با چیزی برخورد کنند که نظرشان را جلب کند و تا زمانیکه حس کنجکاوی شان ارضاء نشده بروی آن کار کنند. وقتی ایده جدیدی به ذهنشان خطور کند, هیچ واهمه ای از شروع کردن پروژه جدید ندارند.

3- انسان های خلاق سرکش هستند

افراد بسیار خلاق خارج از محدوده تعیین شده هم رنگ آمیزی می کنند. آنها هیچ نیازی احساس نمی کنند تا قواعد را دنبال کنند. در حقیقت, اغلب احساس می کنند که توسط قواعد و قوانین محدود می شوند بنابراین, آنها می توانند ارزش و زیبایی شکستن قواعد را برای دیدن بهترین نتیجه ببینند.

تمایل آنها برای شکستن قواعد اغلب حساب شده است. به همین سادگی احتیاط شان را بدست باد نمی دهند و یا برای صدمه زدن به مردم برنامه ریزی نمی کنند. در عوض, آنها عواقب احتمالی کار را خوب می سنجند و سپس راهی را پیدا می کنند که اگر این قواعد را شکستند توجیهی برای رفتارشان داشته باشند.

4- انسان های خلاق بیشتر دروغ می گویند

مطالعات نشان می دهد که انسان های خلاف بیشتر از بقیه افراد دروغ می گویند. دلیل این دروغ گفتن اینچنین بنظر می رسد که افراد بسیار خلاق بواسطه دروغ می توانند راهی را پیدا کنند که اقداماتشان را امتحان و یا توجیه کنند. در نتیجه, آنها ممکن است برای سرپوش گذاشتن بروی رفتارهایشان به دروغ متوسل بشوند.

اکثر انسان های خلاق تمایل به دروغ گفتن شان را انکار خواهند کرد, بهر حال. ممکن است دیدگاهشان با دیگران متفاوت باشد ولی ممکن نیست با قصد و منظور خاصی دروغ بگویند, ممکن است احساس کنند که حمایتی که در جهت کارشان می خواهند بگیرند بسته به این دروغی است که می گویند.

5- انسان های خلاق عاشقانه کار می کنند

انسان های خلاق در مورد کاری که انجام می دهند پر شور هستند. فرق نمی کند کارشان هنرپیشگی باشد یا اینکه در بانک کار کنند, انسان های خلاق تلاش می کنند تا به خروجی موفقیت آمیزی برسند. می توانند مشتاقانه همیشه از پس کارها بر بیایند, اما از این شور و اشتیاق شان برای ایجاد چیزهای فوق العاده ای استفاده می کنند.

6- انسان خلاق انعطاف پذیر هستند

اگر دارند بروی طرحی کار می کنند و این نیاز را احساس کنند که باید آنرا تغییر بدهند, حاضر به پذیرش آن تغییر هستند. وقتی خلاقیت شان شکوفا می شود, می توانند با جریان آن خلاقیت همراه شوند. آنها می دانند که برنامه ریزی شان ممکن است آنطور که انتظار دارند پیش نرود بنابراین برای ایجاد بهترین خروجی ممکن همیشه تمایل به انطباق و ایجاد تغییر در صورت لزوم دارند.

7- انسان های خلاق از خودشان واکنش عاطفی نشان می دهند

انسان های خلاق بسیار عاطفی هستند. اغلب, حالت شان بسرعت تغییر می کند. گرچه مطالعاتی وجود دارند که خلاقیت را به بیماری های روانی نسبت می دهند, این مطالعات توسط جامعه سلامت روان با توجه به شیوه مطالعه پرسش برانگیز آن پذیرفته نشده است.

بهر حال,اما مطالعات پذیرفته شده گسترده ای وجود دارد که نشان می دهد که بی ثباتی عاطفی همزمان با خلاقیت به نظر می رسد که وجود دارد. بسیاری از انسان های خلاق می گویند که این احساسات منفی سوختی برای خلاقیت شان است.

8- انسان های خلاق بصورت کلی به قضیه نگاه می کنند

انسان های خلاق می توانند خود محور باشند,اما به این معنی نیست که بدون فکر عمل می کنند. تمایل دارند که قبل از اینکه پروژه ای را شروع کنند تصویر کلی از آن داشته باشند و این توانایی را دارند که آن تصویر را در طول پروژه در ذهن شان نگه دارند.

در حالیکه اکثر افراد ممکن است که فقط با تمرکز بر اینکه چه کاری باید اول انجام بشود سریعا برای انجام دادن تک وظیفه وارد عمل شوند, انسان های خلاق در مورد هر قدمی در طول مسیر فکر می کنند و اطمینان حاصل می کنند که تمامی این مراحل با هم آنها را در نهایت به بهترین خروجی ممکنه می رساند .

منبع- جنی