7

آیا تابحال برای شما پیش آمده است که بخواهید در جمعی صحبت یا سخنرانی داشته باشید و علائمی مانند ضربان گرفتن قلب ، عرق کردن دست و بدن و یا لکنت زبان در شما ایجاد شود؟ این حالتی بین استرس و خجالت کشیدن است. اما چه راهی برای درمان آن وجود دارد؟

وارد مهمانی می شوید، به افراد حاضر نگاه می كنید و بلافاصله قلبتان شروع به زدن می كند. كف دستهایتان خیس عرق می شود، نمی توانید نفس بكشیدومطمئن هستیدآنچه رابرای گفتن آماده كرده اید، مسخره به نظر خواهد رسید و همه درباره شما بد فكر خواهند كرد.

خجالت كشیدن – ناراحت بودن در هر شرایط كه با دیگران صحبت می كنید – از آنچه تصورش را می كنید عادی تر است. این حالت مثل ترس از اجتماع (phobia) نیست. ترس از اجتماع بسیار وسیع تر از خجالت كشیدن ساده است. در ترس از اجتماع، نسبت به تمام فعالیتهای اجتماعی ترس دائمی و زیاد وجود دارد. نتیجه ترس از اجتماع اضطراب شدید یا اجتناب از آن موقعیت است. می توانید با کمک گرفتن از دوستان هم خجالت و هم ترس از اجتماع را کاهش دهید.

دلیل خجالت كشیدن چیست؟ برخی از متخصصان معتقدند كه یك زمینه ژنتیكی برای خجالت كشیدن وجود دارد. درست است كه هر نوزادی با خلق و خویی ذاتی به دنیا می آید اما کودکان حساس تر بیشتر مستعد خجالت كشیدن هستند، اما در واقع هیچ گونه اطلاعات دقیقی وجود ندارد كه نشان دهد این کودکان حتما ً خجالتی بار می آیند.

از طرفی، به نظر می رسد كه تجارب زندگی می تواند خجالتی بودن را تحت تاثیر قرار دهد. علت این كه افراد خجالتی اعتماد به نفس پایینی دارند، هم همین است. آنها تصور می كنند آنچه باید بگویند، ارزش گوش دادن ندارد. بنابراین می ترسند، كه دیگران آنها را نپذیرند.

بیشتر افراد فكر می كنند که افراد خجالتی درون گرا هستند، اما در كمال تعجب بسیاری از افراد برون گرا هم خجالتی هستند. در حقیقت، بسیاری افراد سرشناس و حتی سیاستمداران هم خجالتی هستند. آنها در نقشی كه تعیین می شود و تحت كنترل آنهاست، فوق العاده اند، اما زمانی كه در موقعیتهای اجتماعی هستند، بی اختیار خجالت می كشند.

شما ممكن است درون گرا باشید، اما لزوماً خجالتی نیستید. چرا؟

افراد درون گرا ذاتاً صریح هستند، افراد خجالتی اغلب به اشتباه متكبر و مغرور فرض می شوند اما لزوماً اعتماد به نفس پایین ندارند.افراد درون گرا ممكن است در موقعیتهای اجتماعی، احساس بهتری داشته باشند اما افراد خجالتی در چنین مواقعی احساس ناراحتی می كنند.

چندین نكته مثبت در خجالتی بودن وجود دارد: افراد خجالتی تمایل دارند تا شنونده خوبی باشند.می خواهند تا دوستان نزدیكی داشته باشند و با آنها هم بسیار رو راست هستند.

 

چند نکته برای رفع خجالتی بودن :

۱.فهرستی از همه ویژگیهای خوب خود تهیه كنید. این كار به شما كمك می كند تا با عوامل تضعیف كننده مبارزه كنید.

۲.از قبل برنامه ریزی كنید. اگر قرار است وارد جمعی شوید، درباره نكته های قابل بحث فكر كنید، حتی متن گفتگو ها را بنویسید و تا زمان رفتن، آن را مرور كنید با این کار ، بیشتر احساس می كنید كه می توانید از عهده حضور در آن موقعیت اجتماعی برآئید.

۳.سعی كنید پاسخ دیگران را بدهید و نگاهتان با دیگران برخورد كند. لبخند بزنید. تعارف و احوال پرسی كنید. اگر سعی كنید با دیگران معاشرت كنید، آنها هم به شما احترام خواهند گذاشت. افراد خجالتی اغلب اشتباهاً متكبر و مغرور تلقی می شوند،زیرا احساس ناراحتی آنها سبب می شود، خود را از دیگران دور كنند. اگر خود را وادار كنید تا به دیگران پاسخ دهید، آنها هم به شما پاسخ

می دهند و عكس العمل مثبتی را كه شما برای غلبه بر ترستان نیاز دارید، به شما خواهند داد.

۴.صحبت كردن در جمع را یاد بگیرید. اگر از حرف زدن در اجتماع

می ترسید، خود را آموزش دهید یا در كلاسهای عمومی شركت كنید؛ این كار، باعث می شود تا شما بر ترس خود غلبه كنید.

۵.هرگز به فرزندتان نگویید: « خجالتی. اگر فرزند خجالتی دارید، هرگز در حضورش به كسی نگویید كه خجالتی است. این كار اصلاً كمكی نمی كند.

۶.دارو درمانی كنید: اگر نكات بالا به شما كمك نمی كند،با نظر پزشک از داروهای مناسب استفاده کنید.

۷.درمان كنید. اگر خجالت، واقعاً شما را آزار می دهد، روان درمانی كنید زیرا یافتن علت احساس بی اهمیتی شما و منشاء آن به درمان این حالت كمك فراوانی می كند.