استفاده از پمادها و پودرها روی بدن نوزادان ، در سلامت آنها در بزرگسالی تاثیر منفی می گذارد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از تلویزیون فاكس نیوز، به گفته محققان استفاده از پمادها شامپوها و پودرها در نوزادان می تواند بعدها در بزرگسالی آنها به بروز مشكلات جسمی و سلامت منجر شود.

مواد شیمیایی موجود در محصولات فوق با بروز برخی مشكلات در دستگاه تولید مثل در بزرگسالی این نوزادان مرتبط است.