مديركل سلامت اجتماعي، رواني و اعتياد وزارت بهداشت با هشدار نسبت به برخي تبعات منفي احتمالي راه‌اندازي دستگاه‌هاي خودپرداز سرنگ بر ضرورت بررسي بيشتر ابعاد مختلف اين طرح پيش از اجرا تاكيد كرد.
دكتر محمدباقر صابري زفرقندي در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح پيشنهادي راه‌اندازي دستگاه‌هاي خودپرداز سرنگ از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در كميته درمان ستاد كه با حضور معاون سلامت وزير بهداشت تشكيل شد، اعلام كرد: بر اساس توافق مسوولان و اهميت اجتماعي و فرهنگي طرح مذكور، قرار شد اين موضوع مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.

وي با ابراز اين عقيده كه ارائه مشاوره به معتادان نسبت به تسهيل دسترسي آنها به متادون و سرنگ از اهميت بيشتري برخوردار است، اظهار كرد: هدف از راه اندازي مراكز كاهش آسيب در كنار ارائه سرنگ و سوزن، آموزش و مشاوره است و معتادان در مراكز گذري درمان معتادان (DIC) با افراد كارشناس و دوره ديده در ارتباط دائم هستند و به طور قطع ارائه چنين مشاوره‌هايي از طريق دستگاه خودپرداز امكان پذير نيست.

دكتر محمد باقر صابري زفرقندي اضافه كرد: برخي كارشناسان به دلايل متعدد چنين الگويي را براي ايران نادرست مي‌دانند و به زعم آنها با راه اندازي دستگاه‌هاي خودپرداز، كودكان و افراد غيرمعتاد نيز به سرنگ دسترسي پيدا مي‌كنند كه اين امر يكي از اشكالات اين طرح به شمار مي‌آيد.