مدير كل سلامت اجتماعي، ‌رواني و اعتياد وزارت بهداشت نسبت به وجود مواد مخدر در كپسول‌هاي گياهي ترك اعتياد هشدار داد واعلام كرد: هيچ داروي گياهي براي ترك اعتياد وجود ندارد.
دكتر محمد باقر صابري زفرقندي در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وجود كپسول‌هايي در برخي عطاري‌ها تحت عنوان داروي گياهي درمان ترك اعتياد گفت: اين در حالي است كه تاكنون هيچ درمان گياهي براي ترك اعتياد شناخته نشده و اين قبيل داروها مورد تاييد وزارت بهداشت نيست.

وي، فروشندگان داروهاي گياهي درمان ترك اعتياد را افرادي سودجو خواند و توضيح داد: به تازگي اين داروها به صورت بسته‌هاي پستي و در ازاي دريافت مبالغ كلان براي افراد ارسال مي‌شود.

مدير كل سلامت اجتماعي، رواني و اعتياد وزارت بهداشت در اين رابطه به نتايج برخي تحقيقات اشاره و اظهار كرد: بر اين اساس، به نظر مي‌رسد كه درصد بالايي از كپسول‌هاي گياهي ترك اعتياد حاوي مواد مخدر هستند.

نيروي انتظامي و صنف عطاران با مراكز فروش داروهاي گياهي ترك اعتياد برخورد كنند

زفرقندي با تاكيد بر اين كه نقش وزارت بهداشت در اين رابطه تنها به اطلاع رساني خلاصه مي‌شود، از نيروي انتظامي و صنف عطاران خواست تا با مراكز فروش اين قبيل داروها برخورد كنند.

مدير كل سلامت اجتماعي، رواني و اعتياد وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه سم زدايي بخش كوچكي از درمان اعتياد را تشكيل مي‌دهد به ايسنا ‌گفت: براساس مباني علمي،‌ درمان اعتياد، طولاني مدت و نيازمند مديريت علائم ترك است و در درمان اين بيماري اجتماعي پي‌گيري و ماندگاري نقش اساسي دارد كه به طور قطع اين امر با استفاده از دارو به تنهايي ممكن نيست.