گروهی از دانشمندان سوئدی با کشف یک هدف جدید در ساخت واکسنهای موثر در مبارزه با تصلب شریانی دریافتند که این واکسنها می توانند از بروز سکته قلبی و سکته مغزی پیشگیری کنند.

محققان موسسه کارولینسکا در استکهلم کشف کردند که ارگانیسم ما پادتنهای ویژه ای را در مقابل کلسترول بد تولید می کند. کلسترول بد که به کلسترول “ال دی ال” نیز شناخته می شود روی شریانها رسوب می کند و سبب بروز بیماری تصلب شریانی می شود.

به گفته این محققان، در صورتی که تولید این پادتنها که “آنتی- پی سی” نامیده می شوند متوقف و کم شود به خصوص در مردان موجب بروز سکته های قلبی و مغزی می شود.

این محققان با بررسی دیگر فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی عروقی نشان دادند که مردان با میزان کم پادتنهای “آنتی- پی سی” با احتمال بیشتری در بروز سکته مغزی مواجهند که این احتمال خطر در برخی موارد حتی به چهار برابر نیز می رسد.

براساس گزارش ساینس دیلی، این تحقیق با حضور 349 فردی که در مدت 12 سال بررسی، تجربه سکته مغزی و یا قلبی را داشتند و مقایسه آنها با 693 فرد سالم گروه کنترل انجام شد.

تصلب شریانی بیماری پیچیده ای است که به سبک زندگی، عادات بد مثل استعمال دخانیات و تغذیه نامتعادلی که منجر به بروز چاقی مفرط و دیابت می شود وابسته است.

در بیماران مبتلا به تصلب شریانی، دیواره های رگهای خونی ضخیم شده و خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهند و به سختی جریان خود را به قسمتهای مختلف بدن هدایت می کنند.

همچنین روی دیواره های شریانی پلاکهای مواد معدنی و چربیها می توانند رسوب کرده و در کل جریان خود را متوقف کنند. کلسترول بد یا “ال دی ال” که محتوی لیپوپروتئینهای با غلظت کم است به دلیل خاصیت شیمیایی که دارد می تواند روی دیواره های شریانها رسوب کرده و منجر به تصلب شریانی شود.

این محققان کشف کردند که پادتنهای “آنتی- پی سی” که به پیوندهای لیپدی کلسترول بد حمله می کنند می توانند در تولید یک واکسن “ضد تصلب شریانی” مورد استفاده قرار گیرند و به خصوص در مردان با میزان پایین این پادتنها از بروز سکته های قلبی و مغزی پیشگیری کنند.