داروهاي بدون نسخه (OTC) سرماخوردگي تعداد قابل توجهي از کودکان را به علت حوادث تهديدکننده حيات، روانه اورژانس مي کنند.

نتايج تحقيقات جديد که در نشريه Pediatrics چاپ شده حاکي از آن است که اين داروها مي‌توانند موجب آپنه (تنگي نفس) در کودکان شوند.

موسسه غذا و داروي آمريکا، ژانويه گذشته توصيه کرد؛ داروهاي بدون نسخه سرماخوردگي و سرفه براي درمان کودکان زير2 سال استفاده نشوند؛ اين داروها شامل دکونژستانت‌ها، اسپکتورانت‌ها، آنتي هيستامين‌ها و مهارکننده‌هاي سرفه هستند.

مدتي بعد مرکز کنترل و پيشگيري بيماري‌هاي آمريکا گزارش کرد: سالانه نزديک به 7 هزار کودک آمريکايي زير 11 سال در اورژانسها به علت عوارض ناشي از اين داروها مورد درمان قرار مي‌گيرند و اکثر اين موارد به مصارف خودسرانه و بدون تجويز پزشک مربوط مي‌شود.

گفتني است، محققان هنوز ارتباط اين داروها را با عوارض تهيه کننده حيات در کودکان نيافته‌اند.