longtermbrain580

نوروفیدبک درمانی, شیوه نوینی برای معالجه  بیماری های اعصاب است که شیوه غیرتهاجمی و بدون استفاده از داروهای شیمیائی و درنتیجه بدون عارضه داروئی است.

لابد می خواهید بدانید نحوه تاثیر آن چگونه است. باید درجواب خدمتتان عرض کنم که انسان توانائی های زیادی دارد که هنوز در مورد همه آنها اطلاعات کافی ندارد و با گذشت زمان وپیشرفت های علمی ودسترسی به لوازم وتجهیزات مدرن تر آگاهی انسان از توانائی خود افزایش می یابد. در دو دهه اخیر دانشمندان فکر می کردند که نحوه کار سلول های مغزی و قلب و روده ها و دستگاه تنفس و نحوه خونرسانی اندام ها و احشائ داخلی وتنظیم دمای بدن توسط سیستم عصبی خودکار بصورت اتوماتیک وبدون اراده انسان انجام می شود. فکر می کردند که انسان با اراده خودش نمی تواند در نحوه کار آنها دخالت کند و به همین منظور سیستم عصبی آنها را سیستم عصبی خودکار یا اتونوم نام نهاده اند ولی در دهه های اخیربا پیشرفت هائی که در علوم پزشکی و رایانه صورت گرفته، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که خداوند این توانائی را در انسان آفریده که ، می تواند با اراده خود نحوه کار سلول های قسمت های مختلف مغز خود را کم ویا زیاد کند و بر چگونگی کار آن ها دخالت کند. ویا انسان می تواند تصمیم بگیرد، درجه حرارت قسمتی از بدن خود را افزایش و یا کاهش دهد و یا می تواند بر نحوه کار قلب و روده هایش مداخله کند. و آن را به نحو مطلوب تغییردهد. انسان درآینده نزدیک قادر خواهد شد که رایانه خود را بدون استفاده از اسم عبور و پسوورد و فقط با قدرت فکر روشن ویا خاموش کرده و بدون استفاده از دست و صفحه کلید با آن کارکند. در آینده ماشین ها فقط با فرمان مغز صاحبش وبدون استفاده از کلاج وگاز حرکت و هدایت خواهد شد. علم نوروفیدبک توانمندی های نهفته انسان ها را آشکار می کند، انسان قادر است که بعضی از بیماری های خود را با تصمیم وفکر خود معالجه کند.
انسان امروزی قادراست، طی جلسات نوروفیدبک یاد بگیرد چگونه فعالیت سلول های قسمتی از مغز را که آسیب دیده، اصلاح ، ترمیم، توانمند و معالجه کند .
درمقالات بعدی در صورت استقبال خوانندگان عزیز نحوه کار نوروفیدبک و بیماری هایی را که می توان با این روش درمان کرد، به اطلاع خواهم رساند.
منبع-http://onlinesalamat.com