داروي زخم پاي ديابتي يا آنژي‌پارس از اكتشافاتي بود كه پيكره بهداشت و سلامت را تكاني داد و تبديل به روزنه‌اي شد براي بيماران ديابتي كه در آستانه قطع عضو قرارداشتند.

براساس برآوردهاي انجام شده توسط تيم تحقيق، داروي زخم پاي ديابت قرار بود كه از اواسط ارديبهشت ماه وارد بازار شود اما صف طويل بيماران پشت درهاي بيمارستان شريعتي خبر از چيز ديگري مي‌داد.

بيماران ديابتي كه محدود به مرزهاي ايران هم نمي‌شدند، از هر سو براي دريافت اين دارو به بيمارستان هجوم مي‌آوردند و سيستم ثبت‌نام تلفني هم كفاف اين بيماران را نمي‌داد.

در اين ميان، خبرهاي تازه به اين انتظارها پايان مي‌دهد چرا كه دكتر رامين حشمت، اپيدميولوژيست و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه سرپرستي مطالعات باليني آنژي‌پارس را نيز بر عهده دارد، خبر از ورود اين دارو به بازار دارويي كشور داده و به همشهري مي‌گويد: اين دارو از اواسط مرداد ماه وارد بازار دارويي كشور شده و بنابراين ازدحام بيماران در بيمارستان نيز بسيار كاهش يافته است.

هيچ نگراني در زمينه توليد دارو وجود ندارد؛ چرا كه تمام مواد اوليه اين دارو در ايران بوده و گياه اصلي هم كه دارو از آن به دست آمده، بومي كشور خودمان است. مسئله فراهم‌آوري هم كه به‌طور كامل در ايران انجام مي‌شود و هيچ نيازي به خارج ندارد.

اين در حالي است كه بسياري از داروخانه‌ها هنوز خبري از اين دارو ندارند و به مراجعين خود كه به‌دنبال داروي آنژي‌پارس مي‌گردند، پاسخ منفي مي‌دهند.

دكتر حشمت اما نظر ديگري دارد و معتقد است به‌دليل گران بودن، اين دارو، فعلا تنها در داروخانه‌هاي بزرگ توزيع مي‌شود.

سرپرست مطالعات باليني آنژي‌پارس، با تاكيد بر پروسه گران خريد اين دارو مي‌افزايد: لازم است كه ابتدا هزينه اين دارو توسط داروخانه‌ها به شركت‌هاي دارويي پرداخته شود كه اين كار در توان داروخانه‌هاي كوچك نيست و بنابراين، تنها داروخانه‌هاي بزرگ اين دارو را خريداري مي‌كنند و در دسترس دارند.

آنژي‌پارس گرفتار در پيچ‌و‌خم بيمه

حشمت، تحت پوشش قرار گرفتن اين دارو از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر را نيز منوط به قيمت‌گذاري مي‌داند و خاطرنشان مي‌كند: تا جايي كه مطلع هستم، مكاتبات مربوطه با وزارت رفاه آغاز شده و اميدواريم به‌زودي به نتايج مثبتي در اين زمينه نيز دست يابيم.

اين در حالي است كه با توجه به گفته‌هاي دكتر لنكراني، وزير بهداشت، 50 درصد زخم‌هاي ديابتي قابل پيشگيري است و 80 درصد زخم‌ها نيز مي‌‌تواند با درمان‌هاي نگهدارنده كنترل شود اما براي 20 درصد ديگر نمي‌‌توان كاري انجام داد و معمولاً منجر به قطع عضو مي‌‌شود و دقيقاً اينجا داروي آنژي‌پارس مي‌‌تواند كمك‌كننده باشد.

دقيقا همين مسئله، محل اختلاف بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بهداشت و درمان است چرا كه اين افراد معتقدند اگر دارويي با اين قابليت درماني وجود دارد، چرا نبايد تحت پوشش بيمه قرار گيرد؟

با توجه به رنج وسيع مخاطبان خود كه معمولا مراحل خطرناك و حساسي مثل هراس از قطع عضو را پيش رو دارند، چرا تنها داروخانه‌هاي بزرگ اين دارو را توزيع مي‌كنند و در نهايت آيا داروي وارد شده به بازار، به‌اندازه نمونه‌هاي آزمايشي قابليت درماني خواهد داشت؟

دكتر حشمت در توضيح كارآمدي اين دارو به آزمايش‌هاي متعدد مطالعاتي و باليني اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: اين دارو، روند مطالعاتي‌اش را از 7 سال پيش آغاز كرده و عملا مي‌توان گفت كه از سال 79، بررسي روي اين دارو آغاز شده است.

از آن موقع تا به حال هم، فازهاي بسيار متعدد مطالعات پايه كه روي مكانيسم‌هاي دارو استوار بوده و مطالعات كلينيكال از جمله مطالعات پيش باليني و سم‌شناسي را طي 7‌مرحله مختلف طي كرده است.

اين مطالعات شامل بررسي اثرات سميت حاد و اثرات سميت تحت مزمن روي جوندگان مثل موش و خوكچه هندي و هم روي سگ بوده و از سوي ديگر، بررسي‌هايي هم روي اثرات دارو بر ژنوم و ماده ژنتيك بوده است و همچنين اثرات دارو روي دستگاه توليد مثل حيوانات و روي جنين شامل بررسي اثرات حساسيت‌زاي آن در 7 مرحله مختلف انجام شد و نتيجه تمام اين مطالعات نشان داد كه اين دارو، دارويي بسيار سالم و مطمئن است كه در كنار اينكه عوارض خاصي را ايجاد نمي‌كند، مي‌تواند داراي اثرات خيلي مفيدي در بهبود زخم‌هاي مزمن به‌خصوص زخم پاي ديابتي باشد.