پژوهشگران سوئدي تاكيد كردند: داروهاي آرتروز تاثيري در افزايش خطر بروز سرطان ندارند.

اين پژوهشگران خاطرنشان كردند كه داروهاي متداول آرتريت روماتوئيد يا آرتروز موجب افزايش خطر ابتلا به سرطان نمي‌شوند. اين داروها فعاليت پروتئين مولد التهاب در بدن را متوقف مي‌كنند.

اين داروها موسوم به بازدارنده‌هاي TNF، با متوقف كردن فعاليت يك پروتئين التهاب زا، به نام TNF، سيستم ايمني بدن را ضعيف مي‌كنند.

داروهاي فوق از سال 1998 مورد استفاده قرار مي‌گرفته‌اند اما برخي از مطالعات گذشته نشان داده بود كه داروهاي نام برده خطر بروز سرطان را افزايش مي‌دهند. اين خطر بيشتر متوجه ريه‌ها و غدد لنفاوي مي‌شوند.

اما در مطالعات جديد پزشكان و پژوهشگران روماتولوژي در مادريد تاكيد كردند؛ به رغم نگراني‌هاي قبلي توقف TNF نمي‌تواند بيماران را در معرض ابتلا به سرطان قرار دهد.

نتايج اين پژوهش در نشست سالانه كالج روماتولوژي آمريكا در سانفرانسيسكو ارائه خواهد شد.