نوعی ویتامین ب 3 موسوم به نیكوتین آمید در پیشگیری از اختلال حافظه ناشی از آلزایمر موثر است.

به گزارش دکتر سلام؛ محققان دانشگاه كالیفورنیا با بررسی موش های آزمایشگاهی، تاثیر ویتامین نیكوتین آمید را در بهبود آلزایمر ارزیابی كردند.

این بررسی كه نتایج آن در مجله نروساینس چاپ شد نشان می دهد، حافظه موش های مبتلا به آلزایمر با مصرف این نوع ویتامین، بهبود می یابد و به اندازه موش های سالم می رسد.

این بررسی همچنین نشان می دهد، مصرف نیكوتین آمید توانایی های شناختی موش های سالم را نیز بهبود می بخشد. به گفته محققان، ویتامین نیكوتین آمید از ایجاد تغییرات مغزی منجر به آلزایمر جلوگیری می كند.