بر اساس نتايج يك تحقيق جديد؛ استفاده طولاني مدت از داروهاي خوراكي و متداول ديابت، خطر بروز شكستگي‌هاي استخواني را در زنان مبتلا به ديابت نوع دوم، افزايش مي‌دهد.

پژوهشگران مي‌گويند: ما در مطالعات خود به رابطه مستقيم مصرف داروهاي ديابت موسوم به تيازوليدينويونز يا TZDS و افزايش خطر شكستگي‌هاي استخواني پي برده‌ايم.

با وجود كشف اين ارتباط پژوهشگران هنوز شدت اين تاثير را ارزيابي نكرده‌اند. اين پژوهش از سوي محققان طب داخلي در دانشكده پزشكي دانشگاه ويك فارست صورت گرفته است.

پژوهشگران خاطرنشان كردند: اين پژوهش تاييد مي‌كند كه مواد موجود در اين داروها خطر شكستن و ترك خوردگي استخوانها را در زنان مبتلا به ديابت نوع دوم كه پيش از مصرف داروها نيز در معرض آسيب‌هاي استخواني بوده‌اند، تا دو برابر افزايش مي دهد.

به گزارش ایسنا، اين محققان تاكيد كردند: اگر داروهاي TZDs توسط زنان سالمند و يائسه يعني حدود سن 70 سالگي كه مبتلا به ديابت نوع دوم هستند به مدت يكسال مصرف شوند در بين هر 21 زن يك نفر دچار شكستگي استخواني خواهد شد.

به همين ترتيب مصرف دارو به مدت يكسال در زنان جوانتر يعني حدود سن 56 سالگي باعث مي‌شود كه از هر 55 زن يك نفر گرفتار آسيبهاي استخواني شود.

براي رسيدن به اين نتايج، محققان 10 آزمايش را كه پيشتر تكميل شده بودند به مدت حداقل يكسال بازبيني كردند.

در اين مطالعات نزديك به 14 هزار شركت كننده تحت آزمايش قرار گرفته بودند.

نتايج اين پژوهش در مجله انجمن پزشكي كانادا منتشر شده است.