در چه بیماری هایی کلسترول بدن افزایش پیدا خواهد کرد روش های موثر در کاهش سطح کلسترول بدن را میشناسید راهکارهای پیشنهادی پزشکی در این زمینه کدامند ؟کاهش و افزایش کلسترول تام و لیپو پروتئین در چه مواردی مشاهده می شود سطح مطلوب HDL , LDL و کلسترول تام چه میزان باید باشد .

♦ اجزای لیپبدها

Θ کلسترول تام در موارد زیر افزایش می یابد:

 • کم کاری تیروئید
 • بارداری
 • بیماری کلیوی
 • دیابت
 • رژیم پرچربی

Θ کلسترول تام در موارد زیر کاهش می یابد:

 • پرکاری تیروئید
 • عفونت
 • سوء تغذیه
 • نارسایی قلبی
 • آسیب به کبد
 • سوء جذب
 • استرس

Θ لیپو پروتئین با چگالی بالا (HDL) در موارد زیر افزایش می یابد:

 • ورزش
 • انسولین
 • استروژن

Θ لیپو پروتئین با چگالی بالا (HDL) در موارد زیر کاهش می یابد:

 • سیگار کشیدن
 • کم کاری تیروئید
 • بیماری کبدی
 • گرسنگی
 • چاقی

Θ لیپو پروتئین با چگالی پایین (LDL) در موارد زیر افزایش می یابد:

 • چاقی
 • بارداری
 • هیپرلیپیدمی نوع ۲
 • رژیم پر چرب
 • دیابت
 • کم کاری تیروئید
 • بیماری کبدی

Θ تری گلیسرید در موارد زیر افزایش می یابد:

 • بیماری کلیوی
 • هپاتیت
 • التهاب لوزالمعده
 • هیپرلیپیدمی
 • دیابت
 • الکلیسم

♦ ارزیابی سطح لیپیدها

Θ کلسترول تام

 • مطلوب ⇐ کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر
 • مرز خطر ⇐ ۲۳۹-۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر
 • خطر بالا ⇐ بیشتر از ۲۴۰ میلی گرم در دسی لیتر

HDL Θ

 • مطلوب ⇐ بیشتر از ۶۰ میلی گرم در دسی لیتر
 • خطر بالا ⇐ کمتر از ۳۵ میلی گرم در دسی لیتر

LDL Θ

 • مطلوب ⇐ کمتر از ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر
 • مرز خطر ⇐ ۱۵۹-۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر
 • خطر بالا ⇐ بیشتر از ۱۶۰ میلی گرم در دسی لیتر

TG Θ 

 • مطلوب ⇐ کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر
 • مرز خطر ⇐ ۴۰۰-۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر
 • خطر بالا ⇐ ۱۰۰۰-۴۰۰ میلی گرم در دسی لیتر

تهیه و تنظیم: ساناز مطلبی خامنه کارشناس تغذیه و رژیم درمانی


منبع: دکتر سلام

لینک مرتبط: نمونه رژیم غذایی کم کلسترول مناسب بیماران قلبی