با توجه به گزارش 8 دسامبر 2016 مرکز ملی سلامت ؛ امید به زندگی برای آمریکایی ها کاهش یافته است. اولین بار است این موضوع اتفاق افتاده است. براساس گزارشات واشنگتن پست، در دو دهه گذشته این امر ناشی از افزایش میزان مرگ و میر از 8 مورد به 10 مورد است.

علت اصلی این مرگ و میرها، بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت، مصرف بیش از حد مواد مخدر و حوادث بوده است. امید به زندگی در ایالات متحده از هفتاد و هشت و نه دهم درصد، در سال 2014 به هفتاد و هشت و هشت دهم درصد، در سال 2015 کاهش یافته است. آخرین کاهش در سال 1993 بین هفتاد و پنج و چهار دهم درصد تا هفتاد و پنج و شش دهم درصد بوده است.

افراد سی سال به بالا آمریکایی، به اندازه کافی ورزش نمی کنند. میزان مرگ و میر از سال 1999 به میزان 72 درصد افزایش یافته است. در سال 2015 بیش از دو و هفت  دهم میلیون نفر در آمریکا از دنیا رفتند که حدود 45 درصد از این مرگ ها به علت بیماری های قلبی یا سرطان بوده است.

یک نویسنده اپیدمیولوژیست می گوید: این غیر طبیعی است و ما واقعاً نمی دانیم چه اتفاقی می افتد، ولی بسیاری از علل اصلی مرگ و میر، افزایش یافته است. برخی کارشناسان می گویند این یافته ها نگران کننده است. در گزارشات این افزایش ها نشان می دهد که موارد متعددی از مرگ، برای تمام سنین اتفاق افتاده است.

دیوید ویر مدیر پژوهش بهداشت مؤسسه بازنشستگی تحقیقات اجتماعی  به این موضوع  اشاره می کند که در طول پنج سال گذشته میزان مرگ و میر نسبت به چهار دهه گذشته کمی بهبود یافته است. با این حال کارشناسان تفسیرهای متفاوتی ارائه می دهند. آنها می گویند ممکن است این نتایج سال های بعد تغییر کند و حتی نتایج نقض یا معکوس شود.

منبع: دکتر سلام