در یک مطالعه که به تازگی  انجام شده است، نوعی رژیم جدید، می تواند به بانوان با متاستاز مثبت، کمک کند. این مطالعات با امید به ادامه زندگی آنها همراه بود. تحقیقات روی این مطالعه نشان می دهد که ترکیبی از دو دارو، در زنانی با فرم خاصی از سرطان سینه، که به سختی به درمان پاسخ می دهند کمک کننده است.

این نوع سرطان، به عنوان گیرنده های هورمون های پیشرفته مثبت و منفی، شناخته شده است. زنان مبتلا به این تومور، اغلب با داروهایی به نام مهارکننده های آروماتاز، که باعث کاهش استروژن بدن و کاهش سرطان می شوند، مورد درمان قرار می گیرند. محققان می گویند تحقیقات جدید ممکن است، به این بیماران امید زندگی را بازگرداند.

این بیماران غالباً به داروهای مهار کننده آروماتاز، مقاومت نشان می دهند و کار داروها را متوقف می کنند. این درمان به عنوان مقاومت غدد درون ریز، شناخته شده است. مطالعه نشان می دهد که ترکیب یک داروی جدید با داروی با ثبات تر در بیماران مبتلا به سرطان سینه و مقاوم در برابر مهار کننده های آروماتاز می تواند نتیجه بخش باشد.

این مطالعه شامل 130 زن یائسه مبتلا به سرطان سینه بود. میانگین سنی آنها 61 سال بود و همه در برابر مهار کننده آروماتاز مقاومت ایجاد کرده بودند. محققان فکر می کنند که این ترکیب ممکن است با بازگرداندن حساسیت، درست عمل کند و مقاومت غدد درون ریز را از بین ببرد.

به طور متوسط این رژیم جدید به مدت 10 ماه اجرا شد. عوارض جانبی داروی جدید نسبت به داروهای قبل شایع تر بودند. مهمترین عوارض آن شامل خستگی ، قند خون بالا و زخم های دهانی بود.

محققان اعلام کردند که ترکیب داروی جدید می تواند امیدی برای کنترل سرطان و طول عمر طولانی تر بیماران باشد. نتیجه بهتر این دارو با عوارض جانبی کمتر با مطالعات روی افراد بیشتری امکان پذیر می باشد.

منبع: دکتر سلام