برخی افراد هستند که اول غذای زیادی میخورند و بعد بصورت عمدی استفراغ ایجاد میکنند تا جلوگیری از افزایش وزن را به عمل آورند.این حالت را پرخوری عصبی مینامند که در زنان جوان بیشتر دیده میشود.بر اساس جدیدترین مطالعات انجام شده،علائم اختلال پرخوری عصبی بصورت موقت با تحریک الکتریکی مغز تسکین می یابد.

این مطالعه شامل ۲ مرد و ۳۷ زن مبتلا به پرخوری عصبی بود که در جلسات ۲۰ دقیقه ای، منطقه مغزی درگیر فرآیند پردازش و خودکنترلی شان در معرض تحریک جریان مستقیم الکتریکی قرار گرفت.

همچنین در یک جلسه ساختگی هم مغزشان فقط به مدت ۳۰ ثانیه در معرض تحریک الکترودی قرار گرفت.

بعد از آن، شرکت کنندگان در مورد تمایل شان به غذاخوردن، اضافه وزن، حالت خلق و خو کلی و تعداد دفعات رفتارهای پرخوری در ۲۴ ساعت بعد از درمان گزارش کردند.

شرکت کنندگان در مورد کاهش علائم پرخوری بعد از تحریک مغزی گزارش کردند.

ماریا ککیک، عضو تیم تحقیق از دانشگاه کالج کینگ لندن، در این باره می گوید: «اگرچه این نتایج ابتدایی هستند، اما تنها بعد از یک جلسه تحریک مغزی، بهبود آشکاری در علائم و توانایی های تصمیم گیری حاصل شد.»

وی در ادامه افزود: «چندین جلسه درمان در یک دوره زمانی طولانی تر می تواند تاثیرات قوی تری هم داشته باشد.»

علائم متداول پرخوری شامل اشتهای زیاد خوردن (غالبا مقادیر زیاد غذاهای پرکالری) است. در این بیماری فرد ابتدا مقدار زیادی غذا می‌خورد و سپس با ایجاد استفراغ عمدی یا مصرف ملین یا مدّر می‌کوشد از افزایش وزن خود جلوگیری کند. شیوع این بیماری در زنان جوان بیشتر است.

درحال حاضر «شناخت رفتاردرمانی» درمان استاندارد این اختلال بشمار می آید.

منبع : مهر نیوز