پس از تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از شبکه های ارزشی و شبکه های پیام رسان داخلی و حضور فرهنگی در فضای مجازی هیت دولت در جلسه خود سند حمایت از پیام رسان های داخلی و تقویت آنها در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد تسهیلات موثر کم بهره و همچنین امکان عرضه خدمات الکترونیک عمومی همچون دولت الکترونیک و خدمات بانکی و شهری را ارائه و در جهت تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای و ذخیره سازی به آنها کمک کند.

منبع/ایسنا