Diabetes-Call-to-Action

شرکت دارویی بین المللی  پروتئومیکس گام بسیار مفیدی را در کشف یک تست تشخیصی همراه (CDx)از شیوه چندین بیومارکر پروتئینی برداشته است.

این تیم تحقیقاتی ، پانل نشانگرهای زیستی  را پس از تهیه ی  508 نمونه  از گروه آزمایش و کنترل تایید کردند. 7 بیومارکر یا نشانگرهای زیستی  با استفاده از روش اسپکترومتری  جرمی با دقت بسیار بالا تایید شد. سپس اطلاعات اسپکترومتری جرمی بروش ایمونواسی (ایمنی شناختی) در انستیتو تکنولوژی سلطنتی KTH در سوئد اعتبار سنجی متقابل گردید.

 اعتبار 5 بیومارکر دیگر با سختگیری زیاد تأیید و برای کسب  مجوز به مراجع مربوطه  ارجاع شد.

مدیر این کمپانی  Richard Lipscombe  می گوید: وجود ارتباط عالی بین پلت فرم جدید طیف سنجی جرمی و آزمون استاندارد طلایی  ایمونواسی ضروری بود زیرا  پیش ازاین  آزمون  آنتی بادی  توسط FDAتأیید شده است. او می افزاید : با انجام این کار یعنی تشخیص  و صحت عملکرد  این آزمون، ما زیر بنایی برای ابداع  آزمایشات  دیگر برای  سایر بیماریها ابداع  نمودیم،  قدم بعدی  آزمایشی است که با آن بتوان احتمال  ابتلا به بیماری نفروپاتی دیابتی را قبل از ابتلا  به این بیماری در بیماران  دیابتی تشخیص داد. این هدف در سال 2014 در مطالعه ی بعدی این کمپانی محقق خواهد شد. اما درکوتاه مدت ما می خواهیم یک تست  تشخیصی را که بتواند  به پزشکان  با صحت  بیشتری در تشخیص کمک کند،  ابداع کنیم.

بنیاد بین المللی  دیابت تخمین  زده است که 382 میلیون نفر به دیابت  مبتلا  هستند و انتظار می رود تعداد  این افراد  روزبه روز افزایش یابد. بر اساس  آمار فعلی  10 تا 15 درصد از تمام  مبتلایان  به  دیابت به دلیل بیماری کلیوی جان خود را از دست می دهند.

منبع-http://diabetestma.org