سوالی که اغلب در این رابطه مطرح می شود، این است که آیا استفاده طولانی مدت از یک نوع قرص ضد بارداری باعث کاهش تاثیرگذاری آن می شود؟
به گزارش گروه ترجمه دکتر سلام، قرص های ضد بارداری اگر به صورت درست مصرف شود تا 99% موثر در پیشگیری از بارداری است. مهمترین دلیل نقصان عملکرد این قرص ها در این رابطه به دلیل فراموش کردن مصرف قرص در هر روز است. فراموش کردن 2 دوز یا بیشتر باعث کاهش تاثیر آن میشود. ولی اگر مصرف قرص به صورت صحیح و هر روزه ادامه یابد ، عامل پیشگیری موثری خواهد بود و با گذر زمان تاثیر خود را از دست نخواهد داد.

قرص با تنظیم هورمون ها مانع از تخمک گذاری می شود. اگر قرص به هر دلیل مثل اسهال یا تهوع جذب نشود، مسلما تاثیر نخواهد داشت. همچنین مصرف همزمان این قرص ها با داروهای ضدصرع خاص باعث کاهش تاثیرگذاری آن می شود. به طور کلی زنانی که بیش از یک نوع قرص مصرف می کنند  باید مراقب خطر تداخلات دارویی باشند. بنابراین نباید زنانی که نیازمند مصرف طولانی مدت قرص ضد بارداری هستند را نگران نمود.

استفاده از این قرص ها حداقل به مدت 3 سال پی درپی و به شیوه صحیح همچنان تاثیرگذار خواهد بود.