سرطان

یکی از بیماری هایی که اگر انسان را واگیر کند بسیار خطرناک است بیماری سرطان میباشد که نوع بدخیمش افراد را به کام مرگ میکشاند و نوع خوش خیمش با انجام عمل هایی قابل درمان است.تا کنون برای نوع بدخیم سرطان درمانی پیدا نشده و امید میرود که با گذشت زمان بتوان درمان این بیماری خطرناک را پیدا کرد.

محققان در جدیدترین یافته خود دریافته اند چرا برخی زنان سالم دارای ژن های BRCA۱ و BRCA۲ مبتلا به سرطان می شوند.

به گزارش مهر، در مطالعه جدید محققان مرکز پزشکی لانگون نیویورک مشخص شده است که نقص در یک ژن کلیدی که موجب عدم حفاظت از سوی ژن های BRCA می شود، رشد سرطان را تحریک می کند

این ژن موسوم به EMSY دارای برخی عملکردهای مشابه نظیر BRCA۱ و BRCA۲ است که در حالت عادی در مقابل سرطان سینه و تخمدان نقش حفاظتی ایفاء می کنند

در زمان معیوب شدن، ژن های BRCA موجب توقف عملکرد خوددفاعی بدن در مقابله با اشتباهات ژنتیکی مسبب سرطان می شود.

داگلاس لوین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «حال ما دقیقا می دانیم که چگونه تغییر در EMSY موجب رشد سلول های سرطانی می شود. بدین ترتیب می توانیم شروع به طراحی درمان های برای هدف قراردادن این فعالیت به امید توقف آن نماییم.»

در حالت عادی، EMSY، BRCA۱، و BRCA۲ به سلول های بدن آموزش می دهند که پروتئین های را برای کمک به ترمیم DNA آسیب دیده که می تواند منجر به سرطان شود، تولید کند.

در زمان تغییر این ژن ها، فرایند ترمیم متوقف شده و سرطان پیشرفت می کند.

همچنین تحقیق نشان می دهد بخشی از پروتئین EMSY از طریق آنزیمی موسوم به پروتئین کیناز A تغییر می کند. این تغییر موجب توقف فرایند ترمیم DNA می شود.

منبع : انتخاب