آیا تا بحال به این مورد فکر کرده اید که شکل شکم شما رابطه مستقیمی با ابتلا به بیماری قلبی و یا دیابت دارد؟ به تازگی محققان دریافتند که در اطراف شکم ژن هایی وجود دارند که شکل شکم را تعیین می کنند و همین ژن ها در ابتلا به بیماری قلبی و بروز دیابت نقش مستقیم دارند. با دکتر سلام همراه باشید.

طبق نتایج یک مطالعه جدید، انواع ژن های تعیین کننده احتمال اندام سیبی شکل در افراد با افزایش ریسک بیماری قلبی و دیابت نوع ۲ هم ارتباط دارند.

مطالعات قبلی نشان داده اند که افزایش اندازه دورکمر می تواند در مقایسه با افزایش اندازه باسن و ران ها (اندام گلابی شکل) بیشتر سلامت را به خطر اندازد.

این تحقیق جدید محققان دانشگاه هاروارد نشان می دهد افراد دارای وزن اضافی در ناحیه شکم و دورکمر با ریسک بالای ابتلا به دیابت و بیماری قلبی مواجه هستند.

دکتر جرج دیوی اسمیت، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این مطالعه نشان می دهد که نسبت دورکمر به باسن بر بروز بیماری تاثیر دارد و این موضوع مستقل از شاخص توده بدنی است.»

در این مطالعه محققان بر ۴۸ گونه ژن که مرتبط با نسبت کمر به باسن شناسایی شده اند تمرکز کردند. برهمین اساس، آنها یک «نمره ریسک» ژنتیکی را تعیین کردند.

محققان این نمره را در مورد بیش از ۴۰۰ هزار فرد بزرگسالی که در مطالعات قبلی سلامت شرکت کرده بودند را بررسی کردند.

براساس نمرات ژنتیکی، هر انحراف استاندارد در نسبت دورکمر به باسن موجب افزایش ریسک بیماری قلبی تا ۴۶ درصد و ریسک دیابت نوع۲ تا ۷۷ درصد می شود.

همچنین افراد دارای استعداد ژنتیکی داشتن اندازه زیاد دور کمر با ریسک قندخون، فشارخون و تری گلیسیرید بالاتر مواجه هستند که همگی از فاکتورهای پرخطر دیابت یا بیماری قلبی هستند.

محققان اذعان می دارند که چربی اضافی دورکمر ارتباط مستقیم با دیابت و بیماری قلبی دارد.

منبع: مهر