امروزه انواع عشق های رومانتیک در بین زوجین جوان دیده می شود آن ها با انواع و اقسام روش ها به یکدیگر عش میورزند و رابطه خود را گرم و احساسی نگه میدارند می خواهیم بدانیم عشق رومانتیک چگونه است و کسانی که از این طریق به هم محبت میکنند چه خصوصیاتی دارند ؟

یادداشتی از دکتر سامرند سلیمی، روانپزشک و زوج درمان‌گر

 هر کسی در زندگی عشق رومانتیک را یا تجربه کرده یا تجربه خواهد کرد. در عشق رومانتیک ما عاشق تصویری از فرد می‌شویم که خودمان در ذهنمان پرورانده‌ایم. وقتی پس از مدتی آن تصویر واقعی‌تر می‌شود یا عشق رومانتیک به طور طبیعی تمام می‌شود یا ما تصویر واقعی فرد مقابلمان را هم دوست خواهیم داشت و رابطه وارد عشقی با شدت و حدت کمتر اما بالغانه‌تر و پایدارتر می‌شود.

بد نیست درباره  ویژگی اصلی این عشق «بالغانه پایدار دوطرفه معنی‌دار» نکاتی را بدانید:
احترام: احترام یعنی اینکه طرف مقابلمان را همان‌طور که هست، دوست داشته باشیم و مدام درصدد تغییر هیکل و طرز فکر و طرز حرف زدنش نباشیم.
احترام یعنی اعتماد داشتن‌‌. بی‌اعتمادی و بدبینی به پارتنر با اصل احترام مغایرت دارد چون به طور ضمنی به این معنی است که اگر من سرم را لحظه‌ای برگردانم تو یک غلطی می‌کنی!

عشق‌ورزی: یعنی همان قربان صدقه رفتن و لاو ترکاندن

صمیمیت: یعنی ازدواج ذهن‌ها . یعنی لذت بردن از دنیای ذهنی مشترک. یعنی اینکه با تو در سفر، خانه، رستوران، خیابان و بیابان خوش می‌گذرد.

تعهد: تعهد فقط وفاداری نیست. تعهد یعنی اینکه من حواسم هست که کاری نکنم و حرفی نزنم که حال تو را بد کند. تعهد یعنی من در سلامتی و بیماری هوای تو را دارم. تعهد یعنی اینکه تو کالای گارانتی‌دار نیستی که اگر نزایی، تو را به کارخانه برگردانم. قدردانی: یعنی مرسی که از بین سه و نیم میلیارد مرد یا از بین سه و نیم میلیارد زن من را انتخاب کردی. یعنی متشکرم که من را دوست داری. یعنی ممنونم برای تمام کارهایی که در این رابطه برای من انجام می‌دهی.

** دکتر سامرند سلیمی، روانپزشک و زوج درمان‌گر

سلامانه